Intellekt betyder förstånd.

hjc3a4rnans-intellekt

Förstånd eller intellekt är ett och samma ting. De är alltså olika beteckningar för samma sak.

Förstånd kan syfta på dels tänkande, dvs. tänkandeprocessen, dels med tänkandeprodukten, dvs. de resultat man har framkommit till, som betydelse. Förståndet har inget eget organ man kan hänvisa till, utan det är en komplex process som består av den uppfattade verkligheten, människans uppfattande, hennes hjärna och den tidigare information hon har.

Existerar inte dessa fyra i en specifik process, kan inget förstånd, dvs. intellekt, äga rum.

Följaktligen kan tänkandeprocessen inte äga rum, om inte fyra element närvarar; den uppfattade verkligheten, ett eller flera sinnen, hjärnan och tidigare information.

Saknas ett av dessa fyra element, kan inget tänkande äga rum. Alla tänkandeförsök utan den uppfattade verklighetens eller den tidigare informationens existens är tomma inbillningar, och inte tankar.

Att hänge sig åt sådant fjärmande från den uppfattade verkligheten eller den tidigare information som är knuten till den leder till att sjunka ännu mer i illusioner och villfarelser.

Därför är existensen av den uppfattade verkligheten, den tidigare informationen, hjärnan och sinnena, nödvändig.

Förstånd är sålunda överföringen av verkligheten genom sinnena till hjärnan och förekomsten av tidigare information varmed verkligheten tolkas. Det som överförs är verkligheten och inte dess avbildning, eftersom det som överförs är uppfattningen av verkligheten, inte en bild liknande den fotografiska bilden.

Att prata om verklighetens överföring är därför mer precis än att prata om överföring av verklighetens bild, eftersom den överförda bilden är uppfattningen av verkligheten, och inte enbart en bild av den.

Detta är intellektets, dvs. förståndets, definition. Denna process äger rum hos tänkaren producerar tankar, och inte hos den till vilken tankar förmedlas.

Anledningen till att denna process inte äger rum hos den till vilken tankar förmedlas, är att tankarna är färdigproducerade. Tankars producent förmedlar dessa till andra människor, och dessa vidarebefordrar tankar till andra, och uttrycker dessa genom språket eller annat medel, men språk är det härskande av alla uttrycksmedel över hela världen.

Godtar den person, tankarna förmedlats till, dessa tankar och erkänner deras sanningsenlighet och överensstämmelse med verkligheten, efter att ha undersökt dem intellektuellt, skiftar tankarna från att vara blott och bart berikande information människan bär på, till uppfattningar som påverkar och dirigerar hennes handlande i livet, eftersom hon då realiserat den uppfattade tanken i sin tankevärld genom den acceptans hon tillerkänner tanken.

Den information som inte upptar något utrymme i människans tankevärld, dvs. blir realiserad genom acceptansen däri, utgör heller ingen påverkan på hennes handlande i livet, just pga. det faktum att den ej upptar något utrymme i hennes tankevärld.

 

 

 

 

 

Annonser

Om Den fjärde Apan

Den fjärde apan använder alla sina sinnen och intellekt (sunt förnuft), uppmärksammar och reagerar utan rädsla för politiskt korrekthet.
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s